Metodyka rewalidacji i wychowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim

Kod przedmiotu 22-PES-S1-S4MRW
Nazwa Metodyka rewalidacji i wychowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2014/15-L 2015/16-L 2016/17-L 2017/18-L