Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia

Kod programu PE-EWWP-K-S1
Opis Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia
Tryb studiów stacjonarne
Rodzaj studiów I stopnia
Czas trwania 3-letnie
Dalsze studia studia drugiego stopnia, studia podyplomowe
Strona www rekrutacji -