Pedagogika - kształcenie zintegrowane z wychowaniem przedszkolnym, stacjonarne I stopnia

Kod programu PE-KZWP-S1
Opis Pedagogika - kształcenie zintegrowane z wychowaniem przedszkolnym, stacjonarne I stopnia
Tryb studiów stacjonarne
Rodzaj studiów I stopnia
Czas trwania 3-letnie
Dalsze studia studia drugiego stopnia, studia podyplomowe
Strona www rekrutacji -