Diagnozowanie potrzeb społecznych

Kod przedmiotu 22-PE-S1-ED4DPS
Nazwa Diagnozowanie potrzeb społecznych
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2014/15-L 2015/16-L 2016/17-L 2017/18-L