Metody terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w obszarze językowym

Kod przedmiotu 22-PE-AKPN-S2-TP3MTJ
Nazwa Metody terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w obszarze językowym
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2014/15-Z 2015/16-Z 2016/17-Z 2017/18-Z 2018/19-Z