Praktyka pedagogiczna

Kod przedmiotu 22-PE-AKPN-S2-TP3PP
Nazwa Praktyka pedagogiczna
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2015/16-Z 2016/17-Z 2017/18-Z 2018/19-Z 2020/21-Z