Podstawy komunikacji społecznej

Kod przedmiotu 22-PE-S1-PO4PKS
Nazwa Podstawy komunikacji społecznej
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2015/16-L 2016/17-L 2017/18-L 2018/19-L 2018/19-Z 2019/20-L