Praktyka pedagogiczna metodyczna

Kod przedmiotu 22-PES-S1-S6PP
Nazwa Praktyka pedagogiczna metodyczna
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2016/17-L 2017/18-L 2018/19-L 2019/20-L 2020/21-L