Metody diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się

Kod przedmiotu 22-PE-AKPN-S2-TP3MDS
Nazwa Metody diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2015/16-Z 2016/17-Z 2017/18-Z 2018/19-Z