Edukacja dorosłych w Polsce i na świecie

Kod przedmiotu 22-PE-I-S2-ED3EDP
Nazwa Edukacja dorosłych w Polsce i na świecie
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2015/16-Z 2016/17-Z 2017/18-Z 2018/19-Z