Pedagogika resocjalizacyjna

Kod przedmiotu 22-PE-S1-RE4PR
Nazwa Pedagogika resocjalizacyjna
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2015/16-L 2016/17-L 2017/18-L 2018/19-L