Metodyka resocjalizacji w środowisku otwartym

Kod przedmiotu 22-PE-S1-RE5MRS
Nazwa Metodyka resocjalizacji w środowisku otwartym
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2015/16-Z 2016/17-Z 2017/18-Z 2018/19-Z 2019/20-Z