Praktyka hospitacyjna w placówkach szkolnictwa specjalnego

Kod przedmiotu 22-PES-S1-S2PHP
Nazwa Praktyka hospitacyjna w placówkach szkolnictwa specjalnego
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2015/16-L 2016/17-L 2017/18-L 2018/19-L