Metodyka terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w obszarze emocjonalno-społecznym

Kod przedmiotu 22-PE-AKPN-S2-TP3MES
Nazwa Metodyka terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w obszarze emocjonalno-społecznym
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2015/16-Z 2016/17-Z 2017/18-Z 2018/19-Z