Metodyka terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w obszarze emocjonalno-społecznym

Kod przedmiotu 22-PE-AKPN-S2-TP4MES
Nazwa Metodyka terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w obszarze emocjonalno-społecznym
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2015/16-L 2016/17-L 2017/18-L 2018/19-L