Marketing społeczny i reklama

Kod przedmiotu 22-PE-I-S2-ED4MSR
Nazwa Marketing społeczny i reklama
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2015/16-L 2016/17-L 2017/18-L 2018/19-L