Podstawy informatyki dla archeologów

Kod przedmiotu 22-AR-S1-02-PIdA
Nazwa Podstawy informatyki dla archeologów
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2011/12-Z 2012/13-Z 2013/14-Z 2014/15-Z 2015/16-Z 2016/17-Z 2017/18-Z 2018/19-Z 2019/20-Z