Corporate Culture and Organisational Change

Kod przedmiotu 22-PE-S1-ENCCO
Nazwa Corporate Culture and Organisational Change
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2015/16-L 2017/18-Z