Praktyka pedagogiczna metodyczna

Kod przedmiotu 22-PES-Z1-S6PPM
Nazwa Praktyka pedagogiczna metodyczna
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2016/17-L 2017/18-L