Praktyka pedagogiczna metodyczna

Kod przedmiotu 22-PES-Z1-S5PPM
Nazwa Praktyka pedagogiczna metodyczna
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2016/17-Z 2017/18-Z