Podstawy organizacji i zarządzania placówkami edukacyjnymi

Kod przedmiotu 22-PES-S1-S6POZ
Nazwa Podstawy organizacji i zarządzania placówkami edukacyjnymi
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2016/17-L 2017/18-L 2018/19-L 2019/20-L