Studenci

15.10.2021

w dniach 18-22.10.2021 r. będzie czynna w godz. 12:00 - 15:00


300 kotów w wykopie (nie licząc psa). Cmentarzysko zwierząt z Berenike, I w. n.e.; Egipt
dr hab. Marta Osypińska


Prof. Krzysztof Jaworski jest na zwolnieniu do 17 października.
Do tego czasu wszystkie zajęcia z profesorem są odwołane.


16.03.2021


przygotowany przez Centrum Kształcenia na Odległość UWr (CKO UWr) dla studentów