Erasmus+ w Instytucie Archeologii

 

Koordynator: dr hab. Mirosław Masojć, prof. UWr
tel.: (71) 375 27 02; pok. 307, ul. Szewska 48; e-mail: Miroslaw.Masojc@uwr.edu.pl

Informacje ogólne: www.erasmus.org.pl

Proposals of lectures in foreign languages ... more

STUDIA:

 (szczegółowe zasady rekrutacji), (dodano: 23.11.2020)

Osoby, które chcą pojechać na uczelnie, z którymi nie mamy umowy, kontaktują się z:

  1. koordynatorem z kierunku z UWr, który taką umowę ma i uzyskują potwierdzenie, że mogą pojechać w ramach ich umów;
  2. osobą z uczelni przyjmującej (informacja, że was tam przyjmą zamiast np. studenta biologii czy kulturoznawstwa).

Zgoda może być w formie maila, którego wydruk należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego.

Ponieważ koordynatorzy z innych kierunków (z naszego uniwersytetu) nie są w stanie stwierdzić, czy jakieś miejsca im zostały przed zakończeniem rekrutacji, proszę się raczej skoncentrować na uzyskaniu zgody od uczelni przyjmującej, a potem dopiero szukać niewykorzystanego miejsca na naszym uniwersytecie.
Egzamin językowy nie jest wymagany ale proszę sprawdzić, czy uczelnia na której chcecie Państwo studiować prowadzi zajęcia w języku dla was zrozumiałym:).

W ramach programu Erasmus+ można wyjechać na studia trzykrotnie: po jednym razie w trakcie studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich

PRAKTYKI:

(szczegółowe zasady rekrutacji), (dodano: 23.11.2020)

W ramach Erasmus+ można także wyjechać na praktyki, które trwają 3-5 miesięcy. Można je odbywać w dowolnym terminie, także w czasie wakacji, w instytucjach takich jak muzea, biblioteki, prywatne firmy itp. Profil instytucji powinien być zgodny z kierunkiem studiów. Nabór na praktyki jest ciągły, a zgłoszenie należy rozpocząć od maila do koordynatora (dr hab. M. Masojć).
Oferta wyjazdu na praktyki kierowana jest także do osób, które już były na studiach w ramach Erasmus+.

Ukazał się biuletyn informacyjny dla studentów i doktorantów chcących wyjechać na studia w ramach programu Erasmus+.
Zawiera adresy stron z potrzebnymi dokumentami, wykaz uczelni partnerskich, dane kontaktowe koordynatorów oraz terminy składania wniosków.
Biuletyn jest darmowy i można go dostać w pokoju 308 ul. Szewska 48.

Zainteresowanych zapraszam. Mirosław Masojć

Uczelnie partnerskie w ramach programu Erasmus

aktualizacja (4.01.2018 r.)

Jest także możliwość wyjechania na studia na Bilkent Universites w Ankarze [www.bilkent.edu.tr], kod Erasmusa TR ANKARA07 oraz na University of Liverpool [www.liverpool.ac.uk] kod Erasmusa UK LIVERPO01, w ramach umów, które zawarł Instytut Historii UWr. Jest to możliwe wtedy, gdy historycy nie wykorzystają swojej puli miejsc. W przypadku aplikowania na te uczelnie, nie jest potrzebna zgoda instytucji przyjmującej