Wydawnictwa zwarte

Publikacja finansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (z Funduszu Promocji Kultury), w ramach Programu pn. Ochrona Zabytków Archeologicznych.


Badania specjalistyczne śladów produkcji, użytkowania i depozycji artefaktów
Beata Miazga, Instytut Archeologii UWr, Wrocław 2017


Tomasz Gralak, Instytut Archeologii UWr, Wrocław 2017


Tomasz Płonka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003