Dr hab. Dorota Koczanowicz, prof. UWr

Zainteresowania naukowe:

  • sztuka
  • kultura kulinarna
  • somaestetyka

dorota.koczanowicz@uwr.edu.pl

USOS

Dyrektorka Instytutu

Dorota Koczanowicz – dr hab., kulturoznawczyni. Jest autorką książek oraz artykułów dotyczących zagadnień estetycznych, genderowych, sztuki współczesnej i kultury kulinarnej. Była stypendystką John F. Kennedy Institute w Berlinie oraz The Wittgenstein Archives w Bergen. W 2014 roku otrzymała grant NCN-u na badanie relacji pomiędzy jedzeniem i estetyką. Opublikowała: Doświadczenie sztuki, sztuka życia. Wymiary estetyki pragmatycznej(2008), Pozycja smaku. Jedzenie w granicach sztuki(2018); współredagowała: Między estetyzacją a emancypacją. Praktyki artystyczne w przestrzeni publicznej(2010), Between Literature and Somaesthetics: On Richard Shusterman’s Pragmatism(2012), a także Discussing Modernity. A Dialogue with Martin Jay(2013). Publikuje m.in. w „Pracach Kulturoznawczych”, „Kontekstach”, „Performance Research” i „The Monist”.