mgr Aleksandra Seń

Aleksandra Seń

Zainteresowania badawcze: pamięć kulturowa, tożsamość zbiorowa, trauma transgeneracyjna, dziedzictwo w perspektywie kulturowej - w szczególności w odniesieniu do Ziem Odzyskanych i Wrocławia 

Temat pracy: Dziedzictwo wspomnień i wartości w działających do dziś firmach rodzinnych założonych we Wrocławiu w latach 1945-1948 w perspektywie memory studies z wykorzystaniem historii mówionej.

Promotorka: dr hab. Izolda Topp-Wójtowicz

Profil USOS - konsultacje