O programie

deanna-j-565002-unsplash

Program POWER realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2018-2022 umożliwia naszym studentom poszerzenie swych kompetencji zawodowych. Studenci uczestniczyć będą w wizytach studyjnych w nowoczesnych placówkach muzealnych, warsztatach "Kultura i ekologia dźwięku" oraz odbywać będą staże we wrocławskich instytucjach kultury.

Studenci II roku studiów licencjackich i I roku studiów magisterskich wezmą udział w wizytach studyjnych w wiodących, nowoczesnych placówkach muzealnych w Polsce. W trakcie trzech wizyt studyjnych studenci uczestniczą w warsztatach i oprowadzaniach kuratorskich, zapoznają się różnymi formami funkcjonowania muzeum, najnowszymi rozwiązaniami w zakresie wystawiennictwa muzealniczego, strategiami kuratorskimi, wykorzystaniem social media, przygotowaniem publikacji informacyjnych, katalogów wystaw, tworzeniem ścieżek edukacyjnych.

Studenci III roku studiów licencjackich mogą uczestniczyć w zajęciach warsztatowych „Kultura i ekologia dźwięku” i rozwinąć swoje kompetencje zawodowe w zakresie wykorzystania dźwięku w rozwijaniu aktywności kulturalnej dzieci i dorosłych oraz wrażliwości na audialny wymiar środowiska życia, umiejętności pracy z nowoczesnymi narzędziami nagrywania dźwięków i ich cyfrowej obróbki.

Studenci III roku studiów licencjackich i I roku studiów magisterskich mogą odbywać staże we wrocławskich instytucjach kulturalnych. Celem staży jest skorelowanie kształcenia akademickiego i wiedzy teoretycznej z potrzebami współczesnego rynku pracy, zwiększenie perspektyw zawodowych studentów kulturoznawstwa, nabycie przez nich doświadczenia praktycznego niezbędnego w znalezieniu zatrudnienia w zawodzie.