mgr Rudolf Dettlaff

Rudolf Dettlaff

Zainteresowania naukowe:

  • nauka i technologia (sts)
  • sport i cielesność
  • biopolityka

Przygotowywana rozprawa: Monitorować i motywować. Bieganie w czasach kultury cyfrowej.

Promotor: dr hab. Rafał Nahirny

Profil USOS - konsultacje

 

Opublikowane prace:

Dettlaff Rudolf, Nawrocka Patrycja, Maroń Piotr Jak konstruowana jest przestrzeń zdegradowana w: Teorie komunikacji i mediów 9. Seria projektowanie komunikacji.ISBN 978-83-65705-05-1. Wydawnictwo Libron. Wrocław 2016.

Dettlaff Rudolf Neoliberalizm, konserwatyzm i psychologia – (nie)chciany trójkąt władzy w: Kultura – historia – globalizacja nr 25. Wrocław 2019. 

Dettlaff Rudolf Posthumanistyczny Inny, czyli wyzwania dla współczesnej humanistyki. Szkic wokół teorii Achille Mbembe w: Prace kulturoznawcze (2019, nr 1).

Dettlaff Rudolf Relacyjna uważność w: Kultura – historia – globalizacja nr 28. Wrocław 2020.

Dettlaff Rudolf Cyfrowi Kolumbowie – recenzja książki Shoshany Zuboff Wiek kapitalizmu inwigilacji. Walka o przyszłość ludzkości na nowej granicy władzy w: Prace kulturoznawcze (2021, nr 1).

Dettlaff Rudolf Do dzieła, homarzy móżdżku! Bioliberalizm Jordana B. Petersona,

Avant, wol. XII, nr 3, doi: 10.26913/avant.2021.03.14 publikowane na licencji CC BY-NC-ND 3.0.

Dettlaff Rudolf Jakie myśli myślą (inne) myśli? w: Prace kulturoznawcze (2021, nr 4).