Prof. Mieke Bal gościnią Wykładów im. Stanisława Pietraszki

15 maja o 17:00 w Oratorium Marianum odbył się wykład prof. Mieke Bal, Multi-tentacled Time: On Urgency [Macki czasu: O pośpiechu]. Było to wydarzenie w ramach serii "Wykłady im. Stanisława Pietraszki".

post kwadrart fb insta_1

Prof. Mieke Bal

Mieke Bal jest jedną z najbardziej wybitnych i znaczących współczesnych teoretyczek i krytyczek kultury, a także autorką esejów filmowych. Jej książki miały przełomowy charakter dla nauk o kulturze, sztuce i literaturze. Jest autorką ponad czterdziestu książek. Jej zainteresowania badawcze obejmują biblijny i klasyczny antyk, XVII-wieczną i współczesną sztukę oraz literaturę. Bliskie jej są też zagadnienia feminizmu, ekologii i problematyka tożsamości. W języku polskim ukazały się Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji, przekład zespołowy pod redakcją E. Kraskowskiej i E. Rajewskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012 oraz Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych. Krótki przewod­nik, przeł. M. Bucholc, NCK, Warszawa 2012.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją zdjęciową z wydarzenia, którą wykonała pani Dominka Hull-Bruska z Działu ds. Komunikacji Uniwersytetu Wrocławskiego:

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-03

 

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-05

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-06

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-07

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-08

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-09

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-11

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-12

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-16

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-17

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-18

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-19

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-20

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-24

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-25

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-26

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-27

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-28

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-29

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-30

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-31

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-32

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-33

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-34

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-35

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-36

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-37

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-38

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-39

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-40

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-41

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-42

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-44

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-46

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-47

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-48

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-49

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-50

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-51

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-52

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-53

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-56

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-58

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-61

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-62

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-63

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-64

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-65

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-66

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-68

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-73

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-74

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-75

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-76

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-78

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-79

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-81

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-83

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-84

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-85

2024_Wyklad prof. Mieke Bal_Fot. Dominika Hull-Bruska-87