Ekologie kultury

ekologie_header01

 

Absolwenci i absolwentki specjalności posiadają wiedzę i umiejętności pozwalające prowadzić działania kulturotwórcze, edukacyjne i animacyjne związane z aktywnością człowieka w różnych środowiskach. Są przygotowani/e do samodzielnego i zespołowego inicjowania działań prośrodowiskowych oraz badania praktyk kulturowych dotyczących ekosystemów. Jako kulturoznawcy i kulturoznawczynie potrafią poddać analizie i interpretacji kulturowe źródła współczesnych problemów środowiskowych wynikające z realizowanych stylów życia, systemów wartości i znaczeń. Potrafią mierzyć się z wyzwaniami, jakimi dla współczesnych społeczeństw są zmiany klimatyczne, ochrona bioróżnorodności, problemy ekonomiczne, energetyczne i żywnościowe, współczesne kierunki rozwoju nauki i technologii. Mogą podjąć pracę w instytucjach kultury (centra poznawcze, muzea przyrodnicze, muzea sztuki), państwowych, samorządowych, pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje), jak również w firmach prywatnych (marketing, reklama) oraz w ramach własnej działalności gospodarczej, tam, gdzie konieczna jest znajomość problemów środowiskowych. Wyposażeni w narzędzia teoretyczne i praktyczne mogą podjąć się przygotowywania i wdrażania projektów mających na celu włączenie niezbędnych standardów do polityki instytucji lub firmy (np. standard ekologiczny Green Office) oraz sporządzać oparte na badaniach jakościowych ekspertyzy.

 

PROGRAM SPECJALNOŚCI

ekologie_program01

Pobierz pełen program specjalności:

 

dlaczego_ek

ek01

Wystawa „Sense of Garbage" w ramach Kulturnatywy '19

ek02

Wizyta w Muzeum Przyrodniczym Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu „Muzeum antropocenu"

ek03

Wizyta na wystawie "Plastyczność planety" w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie w ramach programu POWER

 

ek_testimonials

 

bwa

wro

hydropolis

ptpp

BWA Wrocław
Galerie Sztuki Współczesnej

Centrum Sztuki WRO

Centrum Edukacji Ekologicznej
Hydropolis MPWiK S.A.Wrocław

Fundacja Przyrodnicza
Pro Natura