Kultura filmowa

kf_header01

 

Absolwenci specjalności „Kultura filmowa” dzięki opanowaniu podstawowego kanonu historii kina (poetyki kina, kino popularne) oraz warsztatu filmoznawczego (analiza i interpretacja dzieła filmowego) będą mogli podjąć między innymi pracę redaktora/redaktorki w instytucjach związanych z produkcją i dystrybucją filmową oraz programowaniem kin (kina, wytwórnie i studia filmowe, firmy dystrybucyjne, etc.), animatorki/animatora kultury filmowej (np. festiwali filmowych, zwłaszcza na Dolnym Śląsku), pedagoga/pedagożki wykorzystującej w pracy film (filmoterapia w teorii i praktyce) a także krytyczki/krytyka filmowego w prasie codziennej i  branżowej oraz w środkach masowego przekazu (m.in. w portalach internetowych). Ukończenie studiów w zakresie specjalności filmowej może również zapewnić solidne przygotowanie do dalszego wykształcenia filmoznawczego i medioznawczego na studiach magisterskich i podyplomowych.

 

PROGRAM SPECJALNOŚCI

program_kf_prosty

Pobierz pełen program specjalności:

 

dlaczego_kf

Opanujesz teorię i historię kina. Będziesz też pracować nad swoimi własnym analizami i recenzjami filmów, a świat kina poznasz od podszewki  - spotkasz świetnych badaczy, krytyków i twórców.

ceta01

Studenci w trakcie nagrywania wideoanalizy - badawczego projektu wideo, wieńczącego przedmiot „Analiza i interpretacja dzieła filmowego"

Dzięki porozumieniu zawartemu przez Instytut Kulturoznawstwa z Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu studenci specjalności „kultura filmowa" mogą korzystać z najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych podczas pracy nad projektami filmowymi i multimedialnymi - w CeTA powstają m.in. eseje wideo stworzone przez naszych studentów w ramach przedmiotu „Analiza i interpretacja dzieła filmowego". W ramach współpracy Instytutu z Centrum Technologii Audiowizualnych studenci realizują również staże i biorą udział w warsztatach finansowanych z programu POWER (ZPU2). 

 

knh_01

Publiczność Akademii Kina Światowego w Kinie Nowe Horyzonty

wykład_apf

Wykład o kinie Krzysztofa Zanussiego w ramach przedmiotu opcyjnego Akademia Filmu Polskiego w Kinie Nowe Horyzonty

apf_dr_kozubek

Dr Małgorzata Kozubek, kierowniczka specjalności, jest opiekunką naukową Akademii Filmu Polskiego i Akademii Kina Światowego w Kinie Nowe Horyzonty

Instytut blisko współpracuje również z Kinem Nowe Horyzonty, gdzie odbywa się część zajęć w ramach przedmiotu „kultura filmowa na Dolnym Śląsku". Jako zajęcia opcyjne możesz realizować również prowadzone w kinie akademie filmowe (Akademia Filmu Polskiego, Akademia Kina Światowego).

 

kfnds_konferencja

Konferencja naukowa „Kultura filmowa na Dolnym Śląsku", zorganizowana przez studentów specjalności

mkp

„Młodzi krytycy przedstawiają" - zorganizowane w ramach przedmiotu "krytyka filmowa" prezentacje, łączące cechy eseju filmowego, teoretycznej analizy i wypowiedzi popularnonaukowej

O Nowej Historii Filmu, wielkich autorach kina światowego oraz filozoficznych i przemysłowych interpretacjach najpopularniejszych filmów gatunkowych usłyszysz na wykładach „poetyki kina" i „kino popularne". Filmową pasję będziesz też rozwijać w ramach ożywionych dyskusji na ćwiczeniach, zajęć z filmoterapii, warsztatów krytyki filmowej oraz innych aktywności - nasi studenci wspólnie z prowadzącymi zorganizowali m.in. studencko-doktorancką konferencję „Kultura filmowa na Dolnym Śląsku" czy wydarzenie kulturalne „Młodzi krytycy przedstawiają".

 

ceta02

Warsztaty „Praca na planie i postprodukcja filmowa", zorganizowane dla studentów specjalności ze środków programu POWER

kultura_krytyka

Zajęcia z „krytyki filmowej" i „kultury filmowej na Dolnym Śląsku" często odbywają się w kinie, a ich gośćmi regularnie są młodzi i uznani wrocławscy krytycy (na zdjęciu Adam Kruk).