Studia miejskie i globalne

smig_header

 

Celem programu realizowanego w ramach specjalności „Studia miejskie i globalne” jest wyposażenie studentów w narzędzia teoretyczne i praktyczne pozwalające na samodzielną analizę oraz interpretację zjawisk kulturowo-cywilizacyjnych charakterystycznych dla dzisiejszego zurbanizowanego i zglobalizowanego życia. Istotnym elementem wykształcenia absolwentów będzie zdolność krytycznego myślenia o problemach miast i kwestiach łączących się z relacjami transnarodowymi. W ramach tego swoistego laboratorium wiedzy o świecie podejmować będziemy refleksję nad wyzwaniami jakie w skali globalnej i lokalnej stoją przed współczesnością, czyli m. in. nad efektami szybkiego rozwoju technologicznego, nad skutkami zmian klimatycznych i epidemiami, nad kryzysami społecznymi i ekonomicznymi, nad migracjami i konfliktami kulturowymi, nad procesami dedemokratyzacji oraz znamiennymi dla dużych miast nierównościami, wykluczeniami i przemocą. Absolwenci specjalności posiadać będą szeroką wiedzę na temat dzisiejszych stylów i sposobów życia, jak również nowych wzorców kulturowych. Zyskają rozeznanie w funkcjonowaniu nowoczesnych wspólnot i problemach dotyczących ich tożsamości. Będą dobrze zorientowani w modelach działania społeczeństwa obywatelskiego, idei partycypacji, kwestii znaczenia przestrzeni publicznej (w tym etycznej i estetycznej odpowiedzialności za nią). Zapoznają się też z rolą, jaką pełnią instytucje kultury w edukacji i społeczno-politycznej emancypacji.

 

PROGRAM SPECJALNOŚCI

smig_program

Pobierz pełen program specjalności:

 

dlaczego_smig

Kierownik specjalności Piotr Jakub Fereński we współpracy ze Strefą Kultury Wrocław (i pracującą tam naszą doktorantką Joanną Panciuchin) prowadzi od 2018 roku Akademię Miejską, która cieszy się dużą popularnością wśród uczniów wrocławskich szkół. W organizowanych w Barbarze spotkaniach w roli ekspertów uczestniczą często pracownicy Instytutu Kulturoznawstwa UWr. Dotychczas spotkania dotyczyły m.in. deweloperów, alternatywnych sposobów zamieszkiwania w mieście, rewitalizacji, suburbiów, klimatu, śmieci, zwierząt, komunikacji miejskiej, jedzenia, literatury, kina, muzyki, instytucji kultury (także w czasie pandemii), miejskiej demokracji, paneli obywatelskich, projektowania budżetu miasta, architektonicznych utopii, sąsiadowania, migrantów.

Więcej:
https://strefakultury.pl/akademia-miejska/

001

002

003

004

005

 

007

 

Będziesz miał/a możliwość prowadzenia badań terenowych w przestrzeni miejskiej (dotychczas studenci wyjeżdżali między innymi do Nowosybirska, Kijowa, Irkucka, Lwowa, Tomska).

 

smig01

Lwów z dołu

Badania nad przestrzenią miejską – Lwów z góry i z dołu (2015)

Muzeum NKWD

Studenci i wykładowcy w Muzeum NKWD w Tomsku (2015)

Nad syberyjskim Bajkałem

Jezioro Bajkał na Syberii (okolice Irkucka), badania w ramach projektu „Wizualne organizacje przestrzeni miejskiej: zachowania, interpretacje, perspektywy historyczne i kulturowe” (2016)

Syberia, Tomsk

Tomsk (Rosja), trudy badań terenowych (2018)

Syberia, Prospekt Lenina w Tomsku

Tomsk (Rosja), Prospekt Lenina – sparing przed konferencją naukową (2018)

Grupa studentów na badaniach w Kijowie

Konferencja w Kijowie

Na badaniach i konferencji w Kijowie (2019)

 

smig_testimonials

 

strefa_kultury_wroclaw

herb-wroclawia

akcja_miasto

Strefa Kultury Wrocław,
„Barbara”

Departament Strategii
i Rozwoju Miasta,
Urząd Miejski Wrocławia

Stowarzyszenie „Akcja Miasto”