Dr Magdalena Zamorska

Zainteresowania naukowe

 • Strategie twórcze w sztukach performatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem praktyk w obrębie nowej choreografii
 • Zagadnienia doświadczania, percepcji i recepcji performansów
 • Splot(y) sztuki z technologią i nauką

USOS

Magdalena Zamorska, kulturoznawczyni, doktor nauk humanistycznych. Członkini Laboratorium Humanistyki współczesnej IK UWr. Autorka książki Obecni ciałem. Warsztat polskich tancerzy butō (2014). Jej rozprawa doktorska została wyróżniona w konkursie na najlepszą pracę doktorską w zakresie nauk o kulturze (Narodowe Centrum Kultury, 2012). Jej publikacje można pobrać tu: wroc.academia.edu/MagdalenaZamorska

Projekty badawcze

 • Słownik tańca XX i XXI wieku (Wydział Filologiczny UŁ, luty-lipiec 2017, kierowniczka projektu: dr hab. Małgorzata Elżbieta Leyko, finansowanie: NPRH, rola w projekcie: wykonawczyni).
 • Neurofizjologia artysty w performance. e.1/2015-2017 (Fundacja om – organizmy i maszyny w kulturze, 2015-17, autorka projektu, koordynatorka realizacji: Violka Kuś, rola: badaczka-obserwatorka).
 • Choreografowanie relacji. Obiekty i organizmy w performansach choreograficznych najmłodszej generacji polskich artystów sztuki tańca (WNHiP UWr 2016/17, kierowniczka projektu).
 • Polski taniec współczesny jako laboratorium nowych praktyk (techno)kulturowych (WNHiP UWr 2015/16, kierowniczka projektu).
 • Multimedialność: strategie wykorzystywania nowych mediów (elektronicznych, cyfrowych) w polskim nowym tańcu (Instytut Muzyki i Tańca 2013/14, kierowniczka projektu).

Pełnione funkcje

 • Członkini Zespołu d.s. oceny jakości kształcenia (IK UWr).
 • Członkini Zespołu d.s. programowych (odp. za strategie promocji kierunku) (IK UWr).
 • Reprezentantka IK w kontaktach z instytucją partnerską CeTA we Wrocławiu (IK UWr).
 • Członkini zarządu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego – Oddział Wrocław.