Dr hab. Magdalena Barbaruk

Zainteresowania naukowe:

  • kulturowy potencjał literatury (trasy literackie, podróże literackie)
  • kultura obszaru hiszpańskojęzycznego (zwłaszcza: Hiszpania, Chile, Argentyna)
  • dziedzictwo Cervantesa w humanistyce i w kulturze
  • krajobraz, krajobraz literacki
  • aksjologia
  • sztuka w przestrzeni kultury
  • teorie interpretacji
  • zwrot dekolonialny

 

magdalena.barbaruk@uwr.edu.pl

USOS

Magdalena Barbaruk, dr hab., kulturoznawczyni. W swoich badaniach zajmuje się głównie sprawczością literatury, jej wpływem na kształtowanie sposobów życia i wytwarzanie przestrzeni. Autorka monografii Długi cień Don Kichota (Kraków 2015 / The Long Shadow of Don Quixote, Frankfurt am Main 2015), Sensy błądzenia. La Mancha i jej peryferie (Kraków 2018) oraz filmu dokumentalnego Błędne mapy, który zrealizowała podczas stażu podoktorskiego „Fuga” NCN w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowego w Uniwersytecie Jagiellońskim (2012-2014, projekt pt. La Mancha jako ziemia literatury. Kulturowy status tras literackich). Od 2018 roku prowadzi badania nad Amereidą, fenomenem związanym z poetycko-architektoniczną działalnością tzw. „Szkoły z Valparaíso” (NCN, Opus, projekt pt. Trajektorie słowa. Kulturowe oddziaływanie Amereidy). Współautorka książki Śladami fotografii Augustyna Czyżowicza. Album z doliny Łachy (wraz z I. Topp, P. J. Fereńskim, K. Koniecznym). Jej praca magisterska o feministycznej historii „Solidarności” otrzymała nagrodę w ogólnopolskim konkursie na pracę magisterską poświęconą NSZZ „Solidarność” (UAM) a rozprawa doktorska Aksjotyczne przestrzenie donkichotyzmu. Postać Don Kichota we współczesnej refleksji humanistycznej wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk o kulturze (NCK, 2012). Publikuje w „Kontekstach. Polskiej Sztuce Ludowej” (wraz z Dariuszem Czają przygotowała numer 2015 nr 4 pt. Itineraria literackie a z Tomaszem Szerszeniem numer 2020/4 pt. Ameryka Łacińska. Archiwa utopii, praktyki oporu, Amereida), „Kulturze Współczesnej”, „Przeglądzie Kulturoznawczym”, „Pracach Kulturoznawczych”, „Praktyce Teoretycznej”, „Tygodniku Powszechnym”, „Formacie”, „Kulturze Liberalnej”, „Przeglądzie Politycznym”. Członkini zarządu wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.