dr Małgorzata Dancewicz-Pawlik

Zainteresowania naukowe

  • Sztuka nowych mediów
  • Performans postmedialny
  • Estetyka eksperymentalna

USOS

Małgorzata Dancewicz-Pawlik - kulturoznawczyni, doktor nauk humanistycznych. Absolwentka Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (2003) oraz Studiów Doktoranckich Nauk o Kulturze na Uniwersytecie Wrocławskim (2018).  Kierowniczka grantu realizowanego w Narodowym Centrum Nauki w ramach Preludium 8 (2015-2019). Autorka monografii „Performans postmedialny. Współczesny kontekst technologiczny działań performatywnych” (Wrocław, 2019). Członkini Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego oraz Polskiego Towarzystwa Estetycznego. Eksperymentuje z formą audiowizualnego performansu (www.inire.net). Jest kuratorką projektów performatywnych (m.in. Festiwalu Form Audiowizualnych INTERMEDIALE (www.intermediale.com). Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół rozmaitych przejawów sztuki i nowych technologii oraz tworzonych przez nie relacji na linii działanie - reprezentacja - percepcja estetyczna.

https://wroc.academia.edu/MałgorzataDancewicz

https://www.researchgate.net/profile/Malgorzata_Dancewicz