dr Paweł Drabarczyk vel Grabarczyk

Zainteresowania naukowe:

  • historyczna i współczesna estetyka wzniosłości
  • metodologia i historia historii sztuki
  • alternatywne historie sztuki
  • teorie interpretacji
  • doktryny artystyczne
  • sztuka antropocenu
  • widmowe instytucje świata sztuki
  • awizualność w sztukach wizualnych
  • redefinicje pojęcia pejzażu

pawel.drabarczykvelgrabarczyk@uwr.edu.pl

USOS

 

fot. P. Piotrowski

Paweł Drabarczyk vel Grabarczyk – dr, historyk sztuki. Bada funkcjonowanie w polu sztuki kategorii takich jak wzniosłość, niewyobrażalne, numinosum, sacrum, czy niesamowite. Podąża za przemianami sztuki pod wpływem wybranych idei, ale także przekształceniami, zniekształceniami, rewizjami, jakim idee te ulegają w realizacjach artystycznych. Na przykładach zaczerpniętych ze świata sztuki przygląda się punktom stycznym i (zwykle niestabilnym) liniom demarkacyjnym pomiędzy poszczególnymi kategoriami (np. wzniosłość/niesamowite; wzniosłość/melancholia; wzniosłość/niewyobrażalne). Ponadto interesuje go długie trwanie romantycznego imaginarium, w szczególności przesunięcia znaczeń, jakie dokonują się w nim w związku z rosnącą „świadomością antropoceniczną” czy przemianami postaw wobec sacrum. Do swych zainteresowań badawczych zalicza również teorię wyobraźni, alternatywne historie sztuki, a także widmowe instytucje powoływane do życia przez artystki i artystów. Przyjęta przez niego metoda badawcza wpisuje się w tradycję hermeneutyczną. Doktorat obroniony w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk poświęcił kategorii wzniosłości w polskiej sztuce współczesnej. Publikuje/publikował m.in. w „Kontekstach. Polskiej Sztuce Ludowej”, „Tekstach Drugich”, „Artifex Novus”, „Szumie”, „Frazie”. Uczestniczy jako wykonawca w grancie NPRH „Materiały do korpusu portretu staropolskiego”, moduł „Dziedzictwo narodowe”, 2017, Numer: 11H 17 0023 85.